ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการเกมส์ต่างๆ

IFUN55 THAI นำเสนอบริการเกมที่หลากหลายและง่ายต่อการวางเดิมพันและให้ความบันเทิง:

 • เดิมพันกีฬา

 • คาสิโนออนไลน์

 • Slot Games

 • ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

เราจะรับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา เราเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับและจะไม่แบ่งปันหรือขายให้บุคคลที่สาม

 

 1. ลูกค้ายอมรับว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเลือกด้านล่างในช่อง"" ""ยอมรับ"" ""และดำเนินการเข้าถึงเว็บไซต์หรือ โดยการเปิดบัญชีกับ บริษัท หรือวางเดิมพันกับ บริษัท โดยตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขและ / หรือเนื่องจากการที่ลูกค้าใช้ เว็บไซต์ต่อไปลูกค้าจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงกฎระเบียบและนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ที่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขหากมี คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการและเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ใน การอ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้อยู่ตลอดเวลา

 2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดข้อกำหนดและข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควรในบาง โอกาสและทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท จะพยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อข้อตกลงและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้จะได้รับการแจ้งเตือนให้ ลูกค้าทราบโดยประกาศที่โดดเด่นบนเว็บไซต์

 3. ลูกค้ายังคงต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ายังคงเห็นด้วยต่อไป ลูกค้าควรตรวจสอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกครั้งที่ใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ การเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับ (แต่ไม่ได้รับการยอมรับบันทึกหรือตัดสิน) ก่อนเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่และกฎระเบียบ

 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายส่วนบุคคลจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษจะเหนือกว่าคำแปลใด ๆ

 5. บริษัท จะยอมรับการเดิมพันจากลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

 6. การวางเดิมพันจะถือว่าถูกวางไว้เมื่อลูกค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งถือว่าอยู่ในเขตอำนาจศาลของที่อยู่ Internet Protocol Address ที่ บริษัท ฯ ได้รับจากการที่ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์และถือว่าเป็นที่ยอมรับเฉพาะเมื่อ ได้รับการยอมรับจากเซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ในเขตอำนาจศาลที่เซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ตั้งอยู่และการเดิมพันดังกล่าวได้รับการบันทึกว่าเป็นที่ยอมรับโดยเซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ในเขตอำนาจศาลที่มีเซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์เมื่อการเดิมพันดังกล่าวได้รับการยอมรับและบันทึกโดย บริษัท ตามที่กล่าวมา การเดิมพันถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับการยอมรับและบันทึกไว้ในเขตอำนาจศาลที่เซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ตั้งอยู่และลูกค้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยอมรับดังกล่าวและบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 7. เมื่อลูกค้าวางเดิมพันบนเว็บไซต์จะได้รับการตอบรับทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic noticement) ซึ่งเป็นการยืนยันการยอมรับและบันทึกการเดิมพันโดย บริษัท

 8. การเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะหากไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกรณีที่มีการระงับการเดิมพันหรือขัดจังหวะเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่มีการวางเดิมพันลูกค้าที่ทำผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์

 9. ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดิมพันของตนเมื่อเดิมพันเหล่านี้ได้รับการยอมรับและบันทึกโดย บริษัท และ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันที่จะยกเลิกการเดิมพันที่ได้รับการยอมรับและลงนามโดยถูกต้องตามเงื่อนไขและ เงื่อนไข หากลูกค้ายกเลิกการเดิมพันก่อนการยืนยันลูกค้าควรตรวจสอบรายการเดิมพัน (มีอยู่ในแถบเมนูผู้ใช้ของเว็บไซต์) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการวางเดิมพัน หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับการวางเดิมพันลูกค้าควรแจ้งให้ บริษัท ทราบก่อนที่จะสรุปผลการยอมรับเดิมพันและ / หรือก่อนเหตุการณ์ที่มีการวางเดิมพัน บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบข้อพิพาทดังกล่าวและดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาตามสมควร

 10. การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกบันทึกโดย บริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและ บริษัท เมื่อเกิดข้อพิพาทซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายบริหารของ บริษัท ฯ จะใช้บันทึกที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานในข้อพิพาทดังกล่าว ลูกค้าและ บริษัท ตกลงว่าการบันทึกดังกล่าวจะเป็นอำนาจสูงสุดในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวที่เป็นจริงและถูกต้องและแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องสุดท้าย

 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือห้ามการเดิมพันต่อไปในตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามที่ บริษัท เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ตามที่ตลาดถูกระงับหรือเข้าถึงบัญชีนั้น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตการเดิมพันที่พยายามทำโดยลูกค้า จะถูกปฏิเสธ\

 12. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีคำชี้แจงให้ลูกค้าปฏิเสธการเดิมพันใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการเดิมพันใด ๆ โดยไม่มีคำอธิบายและ / หรือระงับหรือปิดบัญชีได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยไม่มีคำอธิบายหรือเพียงอย่างเดียว และดุลยพินิจอย่างเห็นได้ชัดหากมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการใช้บัญชีอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ต่อลูกค้าหรือ บริษัท หรือในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบังคับหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หาก บริษัท ฯ ยืนยันว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากมีการร้องเรียนโดยลูกค้า

 13. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในอุปกรณ์หรือระบบโทรคมนาคมใด ๆ ที่ป้องกันการวางการยอมรับการบันทึกหรือการแจ้งการเดิมพันอย่างถูกต้อง

 14. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ โดยไม่มีข้อ จำกัด ที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์รวมทั้ง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการส่ง, สายการสื่อสารล้มเหลวการใช้หรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิดหรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 15. การเดิมพันจะได้รับการยอมรับจนถึงกำหนดเวลาที่ประกาศไว้จนกว่าจะมีการยอมรับเดิมพัน (""กำหนดเส้นตาย"") สำหรับเหตุการณ์ใดก็ตามกำหนดวันสิ้นสุดดังกล่าวจะถือว่ารวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขและตกลงกันโดยลูกค้า หากเดิมพันได้รับการยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากหมดเวลาการเดิมพันถือเป็นโมฆะและ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันดังกล่าว

 16. การวางเงินโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่า บริษัท (หรือโซลูชันการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต) ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่การเดิมพันใด ๆ โดยลูกค้าจะเริ่มต้นขึ้นอยู่กับข้อ 4.2 ข้างต้นเสมอ ในกรณีที่การชำระเงินดังกล่าวไม่เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะเดิมพันโดยการเดิมพันนั้นถือเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติถ้าการวางเดิมพันดังกล่าวเกิดขึ้นกับ บริษัท โดยลูกค้า

 17. บัญชีของลูกค้าต้องมียอดเงินคงเหลือเป็นจำนวนเงินที่สะท้อนยอดเงินเดิมพันเกินกว่าที่ลูกค้าจะสามารถวางเดิมพันได้ การเดิมพันอื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาต

 18. ราคาทั้งหมด / บรรทัดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะมีการแก้ไขในเวลาที่วางเดิมพันยอมรับและบันทึกตามข้อ 4.2 ข้างต้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีคำอธิบายใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราราคาราคาหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับประเภทการเดิมพันตลาดหรือเหตุการณ์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตาม แต่ดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ถือว่าเป็นโมฆะหรือปฏิเสธการเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบเมื่อใดก็ได้หรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เมื่อเกิดจากข้อผิดพลาดการละเลยหรือผิดพลาดราคาหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับชนิดของการเดิมพันตลาดหรือเหตุการณ์ที่ เวลาที่แสดง บริษัท จะวางประกาศเด่นบนเว็บไซต์ในเหตุการณ์ดังกล่าว

 19. จำนวนเงินเดิมพันสูงสุดที่ลูกค้าอาจวางไว้ในตลาดหรือเหตุการณ์ใด ๆ จะแตกต่างกันไปตามประเภทการเดิมพันที่เฉพาะเจาะจงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว

 20. Mix Parlay (Sports)
  การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับ Mix Parlay จำกัด อยู่ที่ 300,000 บาทต่อสมาชิก

 21. Live Casino
  การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดให้กับลูกค้าแต่ละรายต่อวัน จำกัด อยู่ที่ 2,000,000 บาท"
 22. การเดิมพันรูเร็ต: ไม่สามารถเดิมพันรูเล็ตเกินครึ่งช่อง ของแต่ละห้องได้ คือ
  -ห้ามสมาชิกเดิมพันตรงข้าม (แดง-ดำ , คู่-คี่, เล็ก-ใหญ่)
  -ห้ามสมาลิกเดิมพัน เต็งตัวเลขมากกว่า 24 ช่อง
  -หากสมาชิกประสงค์ลงช่อง Dozen ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน สามารถเลือกลงได้แค่ 1 ใน 3 เท่านั้น
  ถ้าเกิดการเดิมพันผิดกฏ ทางเว็บจะไม่รับผิดการเดิมพันใดๆทั้งสิ้น

   

สำหรับคาสิโนออนไลน์ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับ:

 1. "Online Casino" หมายถึงระบบการเล่นเกมออนไลน์ของ บริษัท บนเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมการเล่นเกมตามที่เสนอและระบุไว้ที่ IFUN55 THAI ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคาสิโนออนไลน์และ / หรือห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์และ / หรือเกมคพ็อตโปรเกรสซีฟและ / หรือเกมอื่น ๆ ถ้าทำได้ "ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้แก่ บริษัท รวมถึงไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับจาก บริษัท ที่จำเป็นต้องดาวน์โหลด (ถ้ามี) เข้าถึงหรือใช้โดยลูกค้าจากเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้ ในคาสิโนออนไลน์;

 2. บริษัท ขอมอบสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ผูกขาดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ในการเล่นคาสิโนออนไลน์และเกมออนไลน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้:

  1. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้:

   • ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ หรือทำตามขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ซอฟท์แวร์สามารถใช้งานได้ผ่านทางกระดานข่าวบริการออนไลน์หรือการเรียกเลขหมายระยะไกลรูปแบบใด ๆ หรือเครือข่ายกับบุคคลอื่น

   • (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่อื่นในข้อตกลงฉบับนี้) ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือจัดทำหรือแจกจ่ายสำเนาของซอฟท์แวร์

   • แปล, วิศวกรย้อนกลับ, ถอดรหัส, ถอดแยก, แก้ไข, สร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับหรือแก้ไขซอฟต์แวร์

   • คัดลอกหรือแปลเอกสารผู้ใช้ใด ๆ ที่จัดให้ 'แบบออนไลน์' หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

   • แก้ไขวิศวกรดัดแปลงถอดประกอบดัดแปลงดัดแปลงแปลพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์

   • ห้ามเข้าใช้หรือพยายามที่จะเข้าหรือเข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของเราหรือแทรกแซงในทางใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน) กับคาสิโนออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ และ / หรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใด ๆ

  2. ลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อนุญาต Playtech Software Limited ซึ่งเป็น บริษัท ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ("Software Provider") ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของ บริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองทั่วโลกโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ซอฟต์แวร์ของลูกค้าจะไม่ทำให้ลูกค้ามีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ใช้กับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น

  3. ซอฟต์แวร์จะได้รับการจัดหาให้โดยไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ เงื่อนไขการถือครองหรือผู้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรือวิธีอื่นใด เรายกเว้นเงื่อนไขทั้งหมดเงื่อนไขและการรับประกันโดยนัย (รวมถึงความสามารถในการทำกำไรความพึงพอใจและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ) เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของคุณ

  4. บริษัท ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะไม่ถูกล่วงล้ำหรือการดำเนินงานของซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกยกเลิกหรือความเสียหายใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขหรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไวรัส ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชีหรือคุณสมบัติอื่น ๆ หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ทั้ง บริษัท และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายค่าสูญหายหรือการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เกิดจากการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัท ยังคงสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อลบเกมที่เกี่ยวข้องออกจากซอฟต์แวร์และเว็บไซต์และดำเนินการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

  5. ลูกค้ารับทราบว่า บริษัท ไม่อยู่ในการควบคุมของ บริษัท ว่าใช้ซอฟต์แวร์โดยลูกค้าอย่างไร ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้ซอฟต์แวร์และไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะต้องรับผิดต่อลูกค้าโดยเด็ดขาดจากความเสียหายโดยตรงอันเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือการสูญเสียใด ๆ (ยกเว้นการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากความประมาทของเรา)

  6. ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงข้อมูลลับที่เป็นความลับและมีค่าต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และ / หรือ บริษัท ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอื่นใดนอกจากอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

 3. ลูกค้าจะรับประกันว่าเขาจะอ่านข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์และจะใช้ซอฟต์แวร์นี้เฉพาะในกรณีที่เขาเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาอนุญาตผู้ใช้ปลายทางโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้และเขารับประกันว่า เขาจะยังคงเข้าถึงและใช้ Online Casino ต่อเมื่อเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมและการปรับปรุงข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง

 4. ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดให้แก่เราหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการคาสิโนออนไลน์ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกเก็บเงินค่าชดเชยและ / หรือเพิกถอนหรือยกเลิกหรือมิฉะนั้นจะย้อนการชำระเงินที่ครบกำหนดชำระใด ๆ ของคุณและในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะคืนเงินและชดเชยให้กับ บริษัท สำหรับการชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย บริษัท ใน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมการชำระเงินของลูกค้า

 5. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเดิมพันหรือการชนะการตัดสินใจของ บริษัท จะเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินหรือจำนวนเงินที่ชนะจนกว่าจะมีการยืนยันตัวตนของผู้ชนะเพื่อความมั่นใจในการชำระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ลูกค้ามอบอำนาจให้กับ บริษัท ด้วยบัตรประจำตัวที่มีการรับรองหรือบัตรประจำตัวที่ได้รับการรับรองเทียบเท่าตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

 7. ในกรณีที่ บริษัท สงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการทุจริตในส่วนของลูกค้าหรือการชำระเงินใด ๆ ของลูกค้าจะได้รับการเรียกเก็บเงินคืน บริษัท จะมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงินหรือการชนะรางวัลใด ๆ อันเนื่องมาจากลูกค้าและหากจำเป็น เพื่อรวบรวมการชำระเงินใด ๆ ที่ลูกค้าต้องจ่ายตามกฎหมาย หากมีการเล่นเกมใด ๆ ในชีวิตในกรณีที่มีบัตรสงสัยว่า บริษัท ฯ จะสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินที่ถอนจากบัญชีลูกค้าซึ่งจะเกินจำนวนเงินฝากหลักของลูกค้า

 8. ในกรณีที่มีการชนะคพ็อตโปรเกรสซีฟเงินรางวัลจะถูกส่งโดย บริษัท ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น (""ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์"") ให้แก่ บริษัท (บ้าน) บริษัท จะดำเนินการชำระบัญชีเงินรางวัลภายใน 14 วันแรกของเดือนปฏิทินถัดไปให้กับลูกค้าโดยตรงตามขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลคืนให้แก่ บริษัท อย่างทันท่วงที ลูกค้าตกลงที่จะปกป้อง บริษัท (บ้าน) ในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องใด ๆ โดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม ความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งเงินรางวัลแจ็คพ็อตโปรเกรสซีฟไปยัง บริษัท (บ้าน) สำหรับการชำระเงินให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ชนะจากแจ๊คพ็อตหรือโปรเกรสซีฟแจ๊คพ็อตยอดสูงสุดที่ลูกค้าจ่ายให้กับลูกค้าจะ จำกัด เพียง 2,000,000 บาทเท่านั้น วงเงินนี้ใช้กับยอดเงินรางวัลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าการชนะดังกล่าวมีอยู่ในเกมโปรเกรสซีฟตั้งแต่หนึ่งเกมขึ้นไปหรือไม่ จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะก้าวหน้าใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้กับลูกค้า ลูกค้าอาจขอเป็นพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อ จำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น ลูกค้ายอมรับว่า บริษัท สามารถหักร้อยละ (""อัตราการลดหย่อน"") จากเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ลูกค้าจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอนั้นหลังจากนั้น บริษัท จะดำเนินการตามคำขอถอนพิเศษเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าให้สิทธิ์แก่ บริษัท ในการเผยแพร่รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการที่ลูกค้าชนะก้าวหน้าโดยใช้วิธีการและสื่อมวลชนที่ บริษัท เลือกได้โดย บริษัท จะต้องใช้มาตรการในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้า

 9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปฏิเสธหรือคืนเงินหรือจ่ายเงินรางวัลใด ๆ หรือแก้ไขนโยบายใด ๆ ในกรณีที่ บริษัท สงสัยว่าลูกค้ากำลังทำร้ายหรือพยายามล่วงละเมิดต่อไปนี้: (i) โบนัส ; (ii) โปรโมชั่นอื่น ๆ หรือ (iii) นโยบายหรือกฎเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับเกมที่มีอยู่หรือเกมใหม่


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

 
สมัครสมาชิก

 
ได้รับการรับรองโดย:
ขับเคลื่อนโดย: